Stem zekerheid

Stem 6 juni Karin Jacobs Nr.13

Nederlanders verdienen een sterke economie die voorop loopt als het gaat om klimaat en die voldoende kansen biedt voor iedereen.

Mijn speerpunten

Zekerheid

Om onze zekerheid te kunnen waarborgen moet er voldaan worden aan de basisbehoeften van ieder mens. Dit houdt in dat er een veilige leefomgeving is voor iedereen, waar iedereen naar school kan gaan en kansen krijgt en pakt. En waar je aan het eind van de maand nog iets overhoudt in je portemonnee.

Economie

Om onze economie sterker en veerkrachtiger te maken is het van belang dat we een internationaal gelijk speelveld creëren. Hierbij steunen wij bedrijven die aan het front staan op het gebied van de groene en digitale transities om onze concurrentiekracht te kunnen vergroten en banen te behouden.

Duurzaamheid

Om Europa in 2040 klimaatneutraal te maken is nauwe samenwerking en ondersteuning van burgers, de industrie en het bedrijfsleven alsmede lokale en regionale overheden een vereiste. De groene en digitale transities zullen voordelen hebben voor iedereen, ons milieu, de natuur en de Europese energiezekerheid.

Diversiteit

Inclusiviteit en diversiteit dienen doorgevoerd te worden op alle terreinen van de samenleving. Daarbij dienen dezelfde arbeidsvoorwaarden te gelden bij gelijk werk, maar ook te worden gezorgd voor betere voorzieningen op het vlak van kinderopvang en zwanger- en ouderschapsverlof. 

Mijn verhaal

Ik ben geboren op 27 oktober 1968 in Niedersachsen, Duitsland, in een NAVO multilaterale omgeving. Mijn moeder komt uit Terneuzen en heeft haar wortels in Sonnega, Friesland, terwijl mijn vader van Indische afkomst is. Naast mijn jeugd in Duitsland, groeide ik op in Zuid-Limburg, een regio waarmee ik nog steeds een sterke band voel.

Mijn achtergrond in bestuurskunde versterkte ik met het ‘diplomatenklasje’, en momenteel ben ik werkzaam als directeur voor EU-transport en -energie bij de Conferentie van perifere en maritieme Europese regio’s (CPMR) in Brussel. De meeste Nederlandse provincies zijn hier lid van. Mijn carrière omvat posities bij het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO, waar ik verantwoordelijk was voor de NAVO Partnerlanden, inclusief Oekraïne en de Westelijke Balkan. Ik heb uitgebreide expertise in EU-beleid, Europese en internationale onderhandelingen en netwerken, opgedaan als voormalig diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ik deel uitmaakte van de EU-expert pool. Daarvoor werkte ik als EU-vertegenwoordiger voor verschillende provincies, waaronder Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, en verschillende gemeenten. Mijn focus ligt op veiligheid, economie, klimaat, energie, duurzaam transport en diversiteit, met name gendergelijkheid en jeugd. Ook onderstreep ik het belang van voldoende EU- en nationale financiering voor groene en digitale hervormingen.

Ik sta bekend als resultaatgedreven en luister graag naar mijn kiezers, het bedrijfsleven, de industrie en andere belanghebbenden. Ik spreek vier Europese talen vloeiend en heb bestuurlijke ervaring opgedaan bij onder meer AEGEE Nijmegen, Holland House Brussels, en nu als Ambassador for Diversity, benoemd door de Europese Commissie (MOVE). Ik neem een actueel Brussels netwerk mee, essentieel voor mijn functie als MEP. Sinds mijn studententijd ben ik actief voor D66, en recentelijk ook voor D66 België/Luxemburg. Ik woon met mijn gezin in Brussel en geniet van tennis, reizen, lezen en muziek. Ik sta 13e op de lijst van D66 voor de Europese Parlementsverkiezingen in juni, met als leuk detail dat ik in januari de vierde plaats behaalde wat betreft het aantal D66-leden dat op mij stemde tijdens de interne verkiezingen.

Volg mijn campagne

Shorts

Events

Publicaties

Podcast Pride66 Veilig Jezelf zijn Karin Jacobs

Indah – Indische kandidaat voor de EU verkiezingen

Transportvisies voor de Europese Verkiezingen

Het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan

Kom in gesprek

Nederlanders verdienen een sterke economie die voorop loopt als het gaat om klimaat en die voldoende kansen biedt voor iedereen.

Stem 6 juni Karin Jacobs Nr.13

Ik kom graag met jou in gesprek. Heb je vragen, wil je dat ik langskom voor een activiteit of wil je op de hoogte blijven van mijn campagne? Vul onderstaand formulier in.